Over de Savooifeesten

De Savooifeesten zijn voor de meeste geboren en getogen Ninovieters een begrip. Tot half de jaren tachtig werd eind augustus op het Savooiplein immers de Savooifeesten, een zesdaags stadsfestival avant la lettre, georganiseerd.

Gezien de steeds terugkerende vraag en het gemijmer over de vroegere Savooifeesten, lag het voor de hand om op diezelfde plaats opnieuw een stadsfestival te organiseren. Niet uit nostalgie naar het verleden, maar als een hedendaags antwoord op de grote vraag naar meer (muzikale) activiteit in Ninove.

De “nieuwe” Savooifeesten werden opgestart in 2007. Net zoals vroeger ligt de nadruk op twee dagen feest en muziek, en zijn de Savooifeesten de ideale gelegenheid om met iedereen van binnen en buiten Ninove de zomer op een fijne manier af te sluiten.

Advertenties